Szpital w Pile znowu umożliwia porody rodzinne

Epidemia COVID-19 wyrządziła ogromne zmiany w szpitalach w całym kraju nie tylko na szpitalnych oddziałach zakaźnych, ale również na wszystkich innych. Zmiany i obostrzenia dotknęły także oddziały porodowe, zakazane były między innymi porody rodzinne.

Wczoraj Szpital Specjalistyczny w Pile ogłosił, że na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym znowu istnieje możliwość skorzystania z porodów rodzinnych.

Oczywiście porody rodzinne będą odbywać się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. O jakich środkach ostrożności mowa? Osoba, która będzie towarzyszyć ciężarnej przy porodzie, musi zamieszkiwać z nią przynajmniej 14 dni wstecz od daty porodu. Osoba towarzysząca przy porodzie rodzinnym będzie musiała poddać się testowi, co oznacza pobranie wymazu z części nosowej gardła.

Ostateczna decyzja dotycząca porodu rodzinnego będzie rozpatrywana indywidualnie i należała będzie do lekarza lub położnej Izby Przyjęć.