Zakaz ogrzewania domu kominkami i piecami w Poznaniu

To już kolejny dzień, kiedy w Poznaniu obowiązuje zakaz palenia w niektórych piecach, kominkach, a także kotłach. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Chodzi o niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza, których poziom jest niezwykle wysoki i przekracza ustalone normy.

Nie tylko jakość opału i sposób ogrzewania domostw wpływają na jakość powietrza, również warunki atmosferyczne sprawiają, że zanieczyszczenie powietrza przekracza normy. Brak wiatru, mgły, wilgotna atmosfera, a to wszystko fatalnie wpływa na powietrze.

Ogrzewać swoje mieszkania mogą osoby, które spełniają warunki określone w Ekoprojekcie, czyli takie, których mieszkanie ogrzewane jest przy pomocy sieci miejskiej ciepłowniczej, gazowo lub elektrycznie, a także inne, które również spełniają wymogi zawarte w projekcie.