Inwestycje ekologiczne i społeczne w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji finansowane ze środków unijnych

Środki unijne o wartości 23,5 mln euro będą inwestowane w Pilski Obszar Strategicznej Interwencji (POSI). Te fundusze są przeznaczone na realizację różnych projektów ekologicznych i społecznych, takich jak zakup autobusów o niskiej emisji, budowa ścieżek rowerowych, wprowadzenie e-usług w sektorze publicznym oraz promowanie integracji społecznej. Źródłem tych funduszy jest program zarządzany przez samorząd Wielkopolski – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wcześniej, wsparcie o wartości ponad 26 mln euro zostało udzielone gminom tworzącym POSI ze środków pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Beneficjentami były gminy: Piła, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Wysoka, Trzcianka i Krajenka.

Dzięki tym unijnym funduszom możliwe stało się przeprowadzenie szeregu istotnych projektów. Również te dotyczące rewitalizacji terenów nadrzecznych wokół rzeki Gwdy w Pile czy metamorfozy placu Pocztowego w Trzciance. Inne inwestycje obejmowały termomodernizacje, tworzenie ścieżek rowerowych oraz nabycie autobusów o niskiej emisji spalin.