Modernizacja ulicy Lelewela w Trzciance: od dziurawej drogi do bezpiecznej arterii komunikacyjnej

Jeszcze kilka tygodni temu, ulica Lelewela w Trzciance była nierówną, pełną dziur drogą, z wąskim poboczem. Obecnie jednak ta sytuacja ulega diametralnej zmianie. Właśnie trwają prace modernizacyjne na tej arterii komunikacyjnej, łączącej zachodnie obrzeża miasta z jego centrum.

Witold Putyrski, zastępca burmistrza Trzcianki, podkreślał fatalny stan techniczny drogi i decyzję o staraniu się o dodatkowe środki na jej remont. Tak więc, ulica Lelewela została zgłoszona jako obiekt wymagający dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu, niemal 200-metrowy odcinek drogi wraz z chodnikiem jest modernizowany za kwotę nieprzekraczającą 400 tysięcy złotych. Prace przy chodnikach są już na etapie finalizacji. Putyrski wyraźnie liczy na sprzyjające warunki pogodowe, które pozwolą na realizację nowej nawierzchni jezdni.

Ulica Lelewela jest starą, zaniedbaną arterią miejską, której szerokość pozostawiała wiele do życzenia. Przez lata mieszkańcy narzekali na jej zły stan, dziury w nawierzchni oraz chodnikach. Teraz jednak każdy domownik ma prawo spodziewać się komfortowego dojazdu do swojej nieruchomości. Po modernizacji znikną także wcześniej wystające z ziemi studzienki. Miasto Trzcianka otrzymało na ten cel 200 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kolejne 200 tysięcy złotych zostało dołożone przez lokalny samorząd.