Rozporządzenie Ministra Finansów o odstąpieniu od poboru podatku dochodowego od osób fizycznych za laptopy z dotacji państwowej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, w sprawie niewykorzystania poboru podatku dochodowego od osób prywatnych w przypadku określonych przychodów, które są wynikiem otrzymania laptopów lub bonów na ich zakup, zostały podjęte istotne decyzje. To nowe prawo zakłada, że nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych od zysków, które powstały w wyniku posiadania laptopów lub bonów na ich zakup.

Te laptopy są przyznawane na podstawie ustawy mającej na celu wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wcześniejsze interpretacje Ministerstwa Finansów sugerowały, że takie laptopy lub bony są zwolnione z podatku od darowizn. Jednakże, ze względu na fakt, że ustawa o podatku dochodowym obejmuje przychody, które nie są objęte przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, byłoby konieczne nałożenie podatku dochodowego. Stąd też powstała potrzeba wydania odpowiedniego rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy zawarte w tym rozporządzeniu mają charakter tymczasowy. Jednak zapowiedziano, że jeśli świadczenia określone w ustawie o wsparciu będą kontynuowane w przyszłych latach, kwestia zwolnienia z podatku zostanie uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.