Wąż w poznańskim hotelu

Niecodzienne zgłoszenie otrzymali strażnicy miejscy z Poznania, którzy musieli interweniować w sprawie węża znajdującego się w jednym z hoteli. Wąż ulokował się w hotelowej łazience, a po dokładnych oględzinach okazało się, że strażnicy miejscy mają do czynienia z pytonem królewskim. Nie udało się ustalić, jak zwierze znalazło się w hotelowej łazience.

Sytuacja z pewnością należała do niecodziennych, jednak strażnicy miejscy bez większych problemów uporali się z obecnością dzikiego lokatora. Jeden ze strażników interweniujących w hotelu odbył szkolenie, na którym uczył się udzielania profesjonalnej pomocy zwierzętom małych rozmiarów.

Wąż został złapany do worka, a później przekazany pracownikom Straży Ochrony Zwierząt, którzy odpowiednio zaopiekowali się znalezionym pytonem królewskim.