Co Marszałek Józef Zych mówi na temat poszanowania prawa?

Niedawno ugościliśmy w Pile poważanego człowieka. Był to Marszałek Józef Zych. Wypowiedział się on na kilka bardzo ważnych dla Polski tematów. Przede wszystkim członek trybunału stanu wiele powiedział na temat poszanowania prawa przez Polaków. Człowiek ten jest nie tylko znanym politykiem, ale także prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. W lipcu 2021 roku odwiedził Piłę i podzielił się z nami swoją wiedzą. Józef uznaje, że bardzo niedobre ze strony Unii Europejskiej jest to, że nie mają poszanowania dla naszych regulacji. Ze względu na to, że podporządkowujemy się Unii, uznał on, że jest to nie w naszym interesie. Józef Zych kontynuuje swój wywód i wspomina o różnorodnych poglądów wewnątrz Polski. Zwraca uwagę na to, że ich zewnętrzny napływy wywierają na nas zbyt dużo wpływu, co przekłada się negatywnie na Polaków.