PKP S.A w Pile planuje przejęcie zabytkowej parowozowni

Jest to z całą pewnością fantastyczna wiadomość dla miłośników polskich kolei. Spółka akcyjna ma zamiar przejąć zabytkową parowozownię. Obiekt zabytkowej parowozowni ma zostać przekazany bezpłatnie. Remont, który został zaplanowany, ma za zadanie przywrócić parowozowni życie. Z najnowszych informacji dowiadujemy się, że wkrótce ponownie będzie można z niej korzystać. To niezwykle dobry ruch w kierunku rozwoju naszej kultury zabytkowej. Stary budynek otrzyma nowego ducha i zostanie ponownie wykorzystany.

Rozmowy na temat przejęcia obiektu podobno trwały z prezydentem miasta Piła od kilku dobrych lat. Ostatecznie spodziewamy się tego, że rewitalizacja obiektu niedługo się zacznie i będziemy mogli obserwować jej efekty. Miasto pragnie, aby ta parowozownia nie przeszła do historii jako nieużytek lub magazyn, dlatego też planowali od kilku lat, aby ktoś zajął się wyremontowaniem tego punktu i ponownie wcielił go w życie. Podpisanie umowy dotyczącej remontu tego obiektu jest tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem na to, aby parowozownia nie trafiła do historii. Podobno budynek miałby zostać w przeciwnym razie poddany rozbiórce.

Brak możliwości finansowania parowozowni sprawił, że miasto szukało pomocy z zewnątrz

Parowozownia nie była wykorzystywana do żadnych celów przez długi czas, dlatego też w grę wchodziły tylko fundusze zewnętrzne. Wszystko ze względu na to, że pomimo licznych starań miasto nie mogło uzyskać państwowego dofinansowania na odremontowanie i ponowne włączenie do życia parowozowni. PKP S.A odpowiedziała jednak na prośby ze strony samorządu Piły i podejmie się odremontowania i odrestaurowania całej części użytkowej parowozowni. W ten sposób możemy spodziewać się tego, że budynek będzie mógł zostać wykorzystany w przyszłości, zamiast pójść do rozbiórki.

To fantastyczna informacja, ponieważ w przeciwnym wypadku miasto musiałoby zorganizować oficjalną rozbiórkę parowozowni ze względu na to, że nie miała od wielu lat żadnego istotnego zastosowania oprócz pełnienia statusu zabytku. Z czasem wierzymy w to, że będą mogły się tam odbywać różnorodne wydarzenia kulturalne ze względu na bogatą historię parowozowni. Badania wykazały, że parowozownia w Pile pochodzi mniej więcej z 1870 roku. Tym samym jest jednym z najstarszych budynków o takim przeznaczeniu w całej Europie!