Zespół Gazowni Miejskiej w Pile trafi do rejestru zabytków

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu ustalił, że kompleks wybudowany przy Alei Poznańskiej na początku lat 1900, który od kilku lat nie jest użytkowany, jest fascynującym przykładem techniki i powinien zostać zachowany.

Artur Łazowy ze Stowarzyszenia Effata powiadomił naszą redakcję o czterech wieżach wodnych, które zachowały się w Pile. Wieża ciśnień to konstrukcja mieszcząca zbiornik z wodą, który wyrównuje ciśnienie w sieci wodociągowej w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania.

Na podstawie dotychczasowych zapisów pierwsza pilska gazownia powstała w 1871 roku. Znajdowała się ona na rogu ulicy 14 Lutego i Teatralnej. Widoczny na zdjęciach obiekt, który został wpisany do rejestru zabytków, powstał później, na początku XX wieku, gdyż wymagało tego wprowadzenie do miasta nowych technologii w tamtym czasie. Kompleks, składający się z czterech budynków, przetrwał do 1945 roku. Po tym czasie został mocno zniszczony. Po aktualnym wyborze dokonanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wpisano do niego cały zespół, na który składały się wieża ciśnień, maszynownia, kotłownia, kuźnia, ślusarnia i pomieszczenie socjalne.