150-lecie Szkoły Podstawowej w Fanianowie – pełne tradycji i nowoczesności

Szkoła Podstawowa w Fanianowie, choć mała, łączy w sobie długotrwałą tradycję z elementami współczesności. W bieżącym roku, mają miejsce obchody 150-lecia istnienia tej placówki edukacyjnej. Wydarzenie to zostało uczczone serią uroczystości. Po Mszy św. uczniowie przeszli w uroczystym pochodzie na teren szkoły, gdzie odbył się pokaz artystyczny.

Związana z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Fanianowie najstarsza informacja pochodzi z 1873 roku. W kronice szkolnej można znaleźć wiele interesujących wydarzeń i istotnych dat, które są symbolem jej bogatej historii. Przeanalizowane zostały najwcześniejsze z nich. Na przykład, język polski jako przedmiot nauczania został wprowadzony w 1887 roku. Natomiast w 1909 roku powstał nowy gmach szkoły.

Za kolejny historyczny moment można uznać dzień 1 stycznia 1920 roku, kiedy to nastąpiła zmiana w systemie edukacji – wszelka nauczanie w szkole od tego momentu odbywało się wyłącznie w języku polskim. W ten sposób Szkoła Podstawowa w Fanianowie nie tylko kultywuje swoje korzenie, ale także świadczy o nieustającej dążności do rozwoju oraz dostosowywania się do współczesnych warunków.