Sukces inżynierów z Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji

Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile ma powody do dumy z osiągnięć swoich inżynierów związanych z Katedrą Transportu. Współpraca pomiędzy uczelnią a firmą HYDRO, będącą partnerem studiów dualnych, zaowocowała olśniewającymi efektami podczas 16. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach.

W trakcie tegorocznej edycji targów, na wspólnym stoisku ANS w Pile oraz firmy HYDRO, zaprezentowano fascynującą aplikację inżynierską, której autorką jest inż. Jolanta Czaplińska, absolwentka tejże uczelni. Aplikacja ta jest wynalazkiem będącym częścią pracy inżynierskiej stworzonej pod okiem dra inż. Piotra Stanowskiego.