Planowany przebieg odcinka trasy S11: Piła – Ujście

Nie tak dawno temu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ), złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do realizacji ostatniego odcinka trasy S11 na terenie Wielkopolski. Proces administracyjny, który jest obecnie prowadzony, ma zakończyć się wydaniem tej decyzji, co pozwoli na finalne zatwierdzenie przebiegu tej trasy – informuje Marcin Kucharczak, reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z oddziału w Poznaniu.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej przystąpi się do kolejnego etapu, którym jest opracowanie Koncepcji Programowej. Po jej finalizacji i po zapewnieniu odpowiednich funduszy na realizację inwestycji, będzie możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego. Jego celem będzie znalezienie wykonawcy, który podjąłby się realizacji projektu według zasady „Projektuj i buduj”. Obecnie planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w pierwszej połowie 2026 roku. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2027 – 2030, a wszystko to ma odbyć się w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, który zakłada zakończenie prac do 2030 roku.

Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu przekazywaliśmy informacje o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała już decyzję środowiskową dla odcinka trasy S11 pomiędzy Szczecinkiem a Piłą.