Wałcz otrzymuje 50 mln zł na inwestycje zintegrowane

Spotkanie z Przemysławem Grabińskim, do którego dołączyli Bogdan Wankiewicz pełniący funkcję starosty wałeckiego, Anna Czerniewicz odpowiedzialna za sprawy społeczne w Urzędzie Miasta Wałcz i Mateusz Grzeszczuk będący rzecznikiem szczecińskiego oddziału GDDKiA, odbyło się niedawno.

Starosta wałecki Bogdan Wankiewicz przekazał informację o znaczącym zastrzyku finansowym dla miasta Wałcz. Kwota 50 mln zł została przeznaczona na realizację tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wankiewicz podkreślił, że te inwestycje nie tylko przyczynią się do poprawy standardu życia w mieście, ale również będą miały korzystny wpływ na więcej niż jeden obszar samorządu.

Wyjaśnił również, jakie wyzwania stoją przed samorządem w kontekście planowanych inwestycji. Wskazał na potrzebę rozbudowy komunikacji zbiorowej, promocji transportu zeroemisyjnego oraz budowy infrastruktury rowerowej. Drugie pole działania to szeroko rozumiane usługi społeczne, w tym te związane z edukacją. Wankiewicz wskazał również na konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w kontekście pogarszających się warunków klimatycznych. W tym zakresie starosta wałecki zwrócił uwagę na potrzebę zatrzymywania wody w obszarach miejskich.