Zdobycie dodatkowych funduszy przez Powiat Pilski na rozwój infrastruktury sportowej

Powiat Pilski odnotował sukces w zdobywaniu dodatkowego dofinansowania od rządu na usprawnienie infrastruktury sportowej. Aktualne środki, przekraczające 400 tys. złotych, mają być przeznaczone na realizację projektu boiska wielofunkcyjnego. To nowoczesne miejsce do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę ma powstać w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Planowane boisko zaprojektowano o wymiarach 44 x 24 metry, wykorzystując bezpieczną powierzchnię z poliuretanu i wyposażając je w piłkochwyty. Elementem istotnym będzie również oświetlenie obiektu, co umożliwi korzystanie z niego nie tylko za dnia, ale także po zmierzchu. Przewiduje się również zagospodarowanie przestrzeni otaczającej boisko poprzez instalację nowych ławek, koszy na odpady, a także systemu monitoringu.

Starosta pilski, Eligiusz Komarowski, cieszy się z kolejnej inwestycji skierowanej na rozwój infrastruktury sportowej na terenie Pily. Boisko będzie dostępne dla szerokiej grupy odbiorców – uczniów „ekonomika”, innych placówek edukacyjnych oraz mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu pilskiego. Miejsce to ma służyć jako ogólnodostępna przestrzeń sportowa dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.