Publiczne konsultacje dotyczące Strategii ZIT MOF w Pile i jej wpływu na środowisko

W oparciu o przepisy zawarte w art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., dotyczącej udostępniania informacji na temat stanu środowiska, jego ochrony oraz angażowania społeczeństwa w działania na rzecz ochrony środowiska, a także oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094, ze zmianami), Prezydent Piły ogłasza rozpoczęcie publicznych konsultacji na temat projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, znanego jako ZIT MOF Piła. W ramach konsultacji zostaje również udostępniona Prognoza oddziaływania tej strategii na środowisko.

Mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać swoje wnioski i uwagi dotyczące przedstawionych dokumentów. Propozycje można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, znajdującym się przy placu Staszica 10, 64-920 Piła, pokój nr 100. Termin nadsyłania propozycji trwa przez okres 21 dni, zgodnie z datą opublikowania obwieszczenia. Oznacza to, że proces konsultacji trwa od 13 października do 3 listopada 2023 roku.