Narada służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Pile pod przewodnictwem mł. bryg. Pawła Kamińskiego

7 lutego 2024 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile nastąpiło spotkanie służbowe. To wydarzenie było prowadzone przez pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego PSP, młodego brygadiera Pawła Kamińskiego.

W naradzie brały udział osoby pełniące różne funkcje w pionie operacyjnym – dowódcy i ich zastępcy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy oraz zastępcy zmian służbowych. Również kierownicy sekcji kadrowo-organizacyjnej i kwatermistrzowsko-technicznej mieli okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. Dodatkowo, obecni byli funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i BHP, w tym także dyżurni ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

Regularnie odbywają się tego typu zebrania, które gromadzą przedstawicieli różnych jednostek funkcjonalnych. Organizowane są one z myślą o skoordynowaniu licznych zadań i poprawieniu współpracy między poszczególnymi działami w pilskiej komendzie. Spotkania te służą również do omówienia i przekazania planów oraz kierunków rozwoju na nadchodzący okres.