Nowe boisko sportowe powstanie przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – inicjatywa Powiatu Pilskiego

Planowana jest budowa kolejnego, wysokiej jakości boiska sportowego pod patronatem Powiatu Pilskiego. Tym razem obiekt znajdzie swoje miejsce przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

Umowę na realizację tego projektu zakładającego stworzenie nowego boiska zawarli starosta pilski Eligiusz Komarowski oraz Marek Kamiński, reprezentujący Zarząd Powiatu w Pile. Na spotkaniu była również obecna dyrektor placówki Magdalena Michalska wraz z grupą uczniów. Starosta Komarowski podkreślił radość uczniów wynikającą z perspektywy powstania nowego obiektu, na który czekali od dawna. Boisko to będzie służyć nie tylko obecnym, ale także przyszłym uczniom placówki.

Planowany obiekt sportowy nawiązuje do standardów, które Powiat Pilski zastosował już wcześniej, budując boiska przy takich placówkach jak Zespół Szkół Technicznych czy Zespół Szkół im. St. Staszica, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, gdzie powstał cały kompleks boisk. Widać więc wyraźnie, że Powiat Pilski konsekwentnie podejmuje działania na rzecz modernizacji infrastruktury sportowej przy szkołach.

Planowane boisko o wymiarach 44 x 24m wyposażone będzie w nowoczesną i bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu. Obiekt będzie miał charakter wielofunkcyjny, umożliwiając rozgrywanie meczów piłki ręcznej, siatkówki czy koszykówki. Boisko będzie dodatkowo oświetlone i monitorowane. Przewidziano również zagospodarowanie terenu dookoła obiektu, który zostanie wyposażony m.in. w nowe ławki. Starosta podkreślił, że cały obszar zyska zupełnie nowy wygląd i stanie się idealnym miejscem do kształtowania pasji sportowych. Zaznaczył także, że obiekt będzie dostępny nie tylko dla uczniów szkoły, ale również dla innych mieszkańców.