Droga ekspresowa S10 między Szczecinem a Piłą: Pierwsze kroki w jej realizacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dała zielone światło dla rozpoczęcia budowy dwóch pierwszych segmentów drogi ekspresowej S10, która połączy Szczecin z Piłą. Planowana długość całkowita trasy wyniesie 113 km. Wszystko wskazuje na to, że umowy dotyczące kolejnych sześciu odcinków tej drogi zostaną zawarte już w najbliższym czasie, zaś całość procesu inwestycyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego zaplanowano do finalizacji w roku 2028.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się zastosowanie formuły „Projektuj i buduj”. Zakłada ona, że od momentu podpisania umowy wykonawca ma 10 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). To kluczowe założenie dla dwóch pierwszych etapów budowy drogi ekspresowej S10, której celem jest skomunikowanie Szczecina z Piłą. Prace bezpośrednio w terenie mają trwać 22 miesiące. Warto jednak zauważyć, że z harmonogramu prac wyłączone są okresy zimowe, to jest czas pomiędzy 16 grudnia a 15 marca.