Bukowińskie Spotkania: Międzynarodowy festiwal folklorystyczny jako symbol kulturowej integracji

Unikalne w skali kraju, Bukowińskie Spotkania są międzynarodowym festiwalem folklorystycznym, który na przestrzeni lat stał się wizytówką kultury ludowej regionu położonego poza granicami Polski. Nazwa tego wydarzenia kulturowego nawiązuje do Bukowiny – rejonu Karpat usytuowanego na pograniczu ukraińsko-rumuńskim.

Z roku na rok, te spotkania kulturalne ewoluują w coroczne święto pełne tradycji, historii i inspiracji. Wciąż rosnąca prestiżowość tego wydarzenia przekłada się na bogatą mozaikę folkloru oraz postawy pełne szacunku do innych osób. To miejsce, gdzie różnorodność jest ceniona i jest podstawą integracji społecznej.

Festiwal ma swój adres, skierowany jest do współczesnych mieszkańców Bukowiny (Ukraińcy, Rumuni, Polacy, Żydzi, Niemcy, Lipowanie, Ormianie i Romowie) oraz tych, którzy byli zmuszeni opuścić swoją małą ojczyznę pod wpływem zmian jakie niosła ze sobą powojenna rzeczywistość Europy.

Od 1990 roku, misja Bukowińskich Spotkań opiera się na trzech filarach: popularyzacji, ochronie i dokumentowaniu kultury ludowej Bukowiny w jej wieloetnicznym wymiarze; promocji bukowińskiego modelu współżycia różnych narodów jako wzorca porozumienia i współpracy, który zwiększa poszanowanie dla różnorodności; oraz wsparciu dla działalności kulturalnej Polonii, poprzez promowanie kultury polskiej w regionie i prezentowanie bukowińskiej Polonii na terenie Polski.