Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile: debata nad zmianami w budżecie na rok 2024

29 maja to data, kiedy miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile. Głównymi punktami porządku obrad były dyskusje dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do budżetu na bieżący rok. Radni podjęli decyzję o uchwaleniu poprawek do uchwały budżetowej zaplanowanej na rok 2024.

Warte podkreślenia jest, że po wielu latach, sesje Rady Powiatu powróciły do swojej pierwotnej lokalizacji – sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Pile. Budynek ten usytuowany jest przy alei Niepodległości pod numerem 33/35.

Sesję prowadziła osoba piastująca funkcję przewodniczącej Rady Powiatu w Pile, Małgorzata Karwacka.