Małgorzata Karwacka, przewodnicząca Rady Powiatu w Pile, wnioskuje o wybór nowego zarządu i komisji rady

Małgorzata Karwacka, stojąca na czele Rady Powiatu w Pile, zgłosiła dzisiaj propozycję uzupełnienia porządku obrad sesji. Chciała, aby program dnia uwzględniał wybór starosty i członków Zarządu Powiatu w Pile. Dodatkowo zaproponowała przeprowadzenie wyborów do stałych komisji rady oraz komisji rewizyjnej.

Rafał Zdzierela, 48-letni radny reprezentujący Koalicję Obywatelską, był jedynym kandydatem ubiegającym się o stanowisko starosty pilskiego. Katarzyna Papieska, przedstawiając kandydata jako potencjalnego lidera, podkreśla jego doświadczenie samorządowe i działalność społeczną. Zwróciła uwagę również na fakt, że Zdzierela biegle posługuje się dwoma językami obcymi – angielskim i hiszpańskim.

Po tajnym głosowaniu Zdzierela zdobył poparcie siedemnastu radnych, sześciu nie poparło jego kandydatury, a dwóch z nich wstrzymało się od głosu.

Nowo wybrany starosta podziękował swoim wyborcom oraz politykom z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Dzięki nim udało mu się wcielić w życie swoje ambicje i przekuć sukces wyborczy w funkcjonującą koalicję. Zadeklarował również kontynuację realizacji udanych projektów z poprzednich lat. Wyraził również przekonanie, że większość ludzi ma dobre intencje.