Podczas Międzynarodowego Dnia Strażaka w 2024 roku, nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile

04 maja 2024 roku, będący jednocześnie Międzynarodowym Dniem Strażaka, był dniem wyjątkowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Na uroczystym apelu, zorganizowanym specjalnie na tę okazję, ogłoszono przyjęcie do służby dwóch nowych strażaków:

Maciej Olszewski oraz Paweł Ksycki mieli zaszczyt złożyć ślubowania i oficjalnie dołączyć do grona strażaków pilskiej komendy.

Młodszy brygadier Paweł Kamiński, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, podczas swojego przemówienia okolicznościowego, skierował do wszystkich strażaków życzenia zdrowia, sukcesów i wytrwałości w pełnieniu służby. Nie zapomniał też podkreślić, jak wiele znaczy dla straży pożarnej zaangażowanie każdego z funkcjonariuszy i jak ważne jest to dla całej społeczności.

Po uroczystościach w komendzie, przy licznie zgromadzonych przedstawicielach władz wojewódzkich i samorządowych, emerytowanych strażakach oraz członkach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, złożono wiązanki kwiatów w Skwerze Strażaków. Skwer ten jest położony przy ulicy Wodnej w Pile, a jego obecność stanowi wyraz szacunku dla tych, którzy codziennie ryzykują swoje życie dla bezpieczeństwa innych.