Przebudowa odcinka jezdni

W ramach projektu 750-metrowy odcinek drogi rozpoczynający się od ulicy Krzywej zostanie poddany kompleksowej przebudowie. Powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów, zagospodarowany zostanie parking dla samochodów, a także przebudowana zostanie infrastruktura drogowa. Cały teren, łącznie z przejściami dla pieszych, będzie dobrze oświetlony.

Niebawem rozpocznie się budowa drogi na ulicy Krzywej. Powstanie nowoczesna droga asfaltowa o nawierzchni utwardzonej, umożliwiająca dojazd samochodów ciężarowych. Pozwoli to w pełni zaspokoić potrzeby funkcjonującego w tej części miasta obszaru przemysłowego. Kluczowym uzupełnieniem będzie szeroki ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ponad 3 metrów, który połączy ulicę Długosza z aleją Wojska Polskiego. W konsekwencji pracownicy lokalnych fabryk będą mieli możliwość dojazdu rowerem do pracy. Ponadto zamierzamy wyremontować istniejący parking, zwiększając jego pojemność na przyjęcie licznych pojazdów. Rozwiążemy także obecny problem z odprowadzaniem wody deszczowej oraz zainstalujemy nowoczesne oświetlenie drogowe LED, które zastąpi przestarzałe, zużyte lampy.