Strażacy budowali budki lęgowe dla ptaków

W projekt Równać Szanse, a konkretnie w inicjatywę High Fliers in Augustow, znacząco zaangażowała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Augustów-Głubczyn. Jednym z głównych celów była poprawa warunków bytowych ptaków w regionie. Ponadto celem było rozwijanie nowych umiejętności budowlanych wśród młodzieży. Osiągnięto to różnymi sposobami, m.in. poprzez naukę budowy budek lęgowych, poszerzanie wiedzy poprzez spotkania ze specjalistami (ornitologami), kształtowanie umiejętności organizacyjnych, pracy zespołowej i poczucia odpowiedzialności za realizację wspólnych planów. Dzięki temu młodzi uczestnicy poznali lokalne gatunki ptaków, ich nazwy i inne fascynujące aspekty ich życia.

Liczne budki zostały zamontowane na drzewach przy zagrodach oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1057P. Nad realizacją przedsięwzięcia bacznie czuwali druhowie OSP Augustowo/Głubczyn oraz pani sołtys Elżbieta Muszczek.

W inicjatywę zaangażowało się 14 osób, głównie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Łącznie powstało 86 stoisk, w tym 20 tętniących życiem, prezentujących projekt, ustawionych wzdłuż głównej drogi.