Wpłynęło 50 ofert na realizację odcinków drogi S10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest obecnie obłożona propozycjami od potencjalnych wykonawców. Jak informuje Mateusz Grzeszczuk, główny specjalista ds. Komunikacji Społecznej w pionie Dyrektora Oddziału, w czwartkowym otwarciu ofert przetargowych na projekt oraz budowę całej trasy S10 między Szczecinem a Piłą otrzymano łącznie 50 ofert. Z tej puli, aż 40 spełnia wymagania kosztorysowe. Ogółem, trasa podzielona jest na osiem odcinków o sumarycznej długości 113,4 km.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni września i października br., GDDKiA prowadziła sukcesywne postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców dla każdego z tych odcinków. Te działania stanowią element strategii zawartej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030. Prace będą prowadzone w formule 'Projektuj i buduj’.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie jednak opierał się jedynie na najniższej cenie. Grzeszczuk zaznacza, że czynnikiem decydującym będzie także spełnienie trzech kryteriów pozacenowych. Oferenci mogą zdobyć dodatkowe punkty za przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne (20% wartości) oraz obiekty mostowe (20%). Dodatkowo, 5% wartości można uzyskać za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Łączny udział tych elementów stanowi 45% wartości oferty, pozostałe 55% to cena.

Po podpisaniu umowy, firmom zostanie przyznane 10 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA przewiduje, że procedowanie wniosku potrwa 7 miesięcy. Następnie, wykonawcy będą mieli 22 miesiące na prace terenowe. Czas realizacji prac nie obejmuje okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.