Decyzja o budowie drogi S10 podjęta. Wybrano wykonawców dla sześciu odcinków.

Proces wyboru wykonawców do budowy drogi S10 zakończył się pomyślnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Szczecinie ustaliła, które firmy będą odpowiedzialne za realizację sześciu segmentów planowanej trasy.

Z szóstki wybranych odcinków, cztery należą do naszego regionu. Konkretnie chodzi tu o odcinki Cybowo – Łowicz Wałecki, który ma długość przekraczającą 16 km, Łowicz Wałecki – Piecnik, mierzący 14,9 km, Piecnik – Wałcz o długości 16 km oraz Wałcz – Piła, którego długość wynosi 13 km. Całość tych inwestycji zostanie sfinansowana za sumę przewyższającą 2,3 miliardy złotych. Zadania te powierzono warszawskiej firmie Budimex. Inni uczestnicy przetargu mają teraz do dyspozycji dwa tygodnie na złożenie ewentualnego odwołania.

Planowane jest, że rozpoczęcie prac nad nowymi odcinkami drogi nastąpi w nadchodzącym roku. Jak zapowiedział przedstawiciel GDDKiA w Szczecinie, podczas rozmowy, która miała miejsce na naszej antenie trzy tygodnie temu, całość prac powinna zakończyć się w 2028 roku. Wtedy też podróż z Piły do Szczecina będzie możliwa do zrealizowania w czasie godziny i 15 minut.