Rewitalizacja XIX-wiecznej parowozowni Okrąglak w Pile przewidziana na bieżący rok przez lokalny samorząd

Pod kontrolą pilskiego samorządu znajdzie się unikalna na skalę europejską, zabytkowa parowozownia „Okrąglak” pochodząca z XIX wieku. Przekazanie tego obiektu przez spółkę PKP S.A. do rąk samorządu ma nastąpić jeszcze w trakcie bieżącego roku.

Planowane prace rewitalizacyjne w tej 150-letniej parowozowni mają na celu przekształcenie jej w kulturalno-społeczne centrum miasta. W jej przestrzeniach ma powstać muzeum kolei, które stanie się nowym miejscem na mapie atrakcji miasta. Parowozownia ma również służyć jako arena dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych i społecznych – koncertów, spektakli, wystaw sztuki czy innych wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym.