Serafini – kim dokładnie są te anioły?

Serafini są aniołami najbliższymi Bogu – skupiają się na wychwalaniu i wielbieniu Stwórcy za to, kim jest. Większość czasu spędzają w Jego bezpośredniej obecności w Niebie. To biblijne istoty, które wymieniane są przez proroka Izajasza w Starym Testamencie. Kim one tak właściwie są? I co czyni je tak wyjątkowymi?

Istoty otaczające Boga

Wśród niebiańskich istot otaczających Boga możemy wymienić między innymi aniołów, archaniołów, jak i cherubinów. Na pierwszym miejscu tej hierarchii znajdują się jednak serafini – najbardziej niezwykłe istoty ze wszystkich chórów anielskich.

Aniołowie są swego rodzaju posłańcami Boga. Według biblijnego przekazu nie posiadają one potomstwa oraz się nie żenią. Każdy z nich został stworzony przez Boga indywidualnie. To pozbawione ciała duchy – nie można opisać ich wyglądu. Nie posiadają ani płci, ani kształtu. Według zeznań osób, które doświadczyły objawień, jak i informacji zawartych w Biblii, mogą się one jednak ukazywać pod różnymi postaciami. Nierzadko przybierają one formę ludzkiego ciała.

Kiedy wyobrażamy sobie anioła, zazwyczaj niemal natychmiastowo w naszej głowie pojawia się obraz uskrzydlonego ludzkiego ciała – dorosłego lub dziecka. Motyw ten cieszy się dużą popularnością w sztuce – możemy oglądać setki obrazów z poprzednich epok, które ukazują niebiańskie istoty właśnie w ten sposób. Na przestrzeni wieków powstało również wiele rzeźb tak prezentujących anioły.

Sztuka ukazująca anioły może pojawić się także w naszych wnętrzach – rzeźbione dekoracje stanowią doskonałe dopełnienie każdego pomieszczenia. Należy jednak zadbać o wybór produktu stworzonego z odpowiednią troską o detale, który oferuje wyjątkowy, piękny wygląd. Więcej aniołów możesz zobaczyć pod postacią unikalnych figurek.

Celebracja świętości

Serafini celebrują świętość Boga i radują się przez możliwość doświadczenia Jego czystej miłości, oferując Mu ciągłe uwielbienie w Niebie. Nieustannie mówią i śpiewają o swej miłości do Stwórcy. Biblia opisuje serafinów ze skrzydłami, którzy latają wokół wysokiego i wyniosłego Bożego tronu, wołając: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Słowa te są częścią hymnu Sanctus, który jest śpiewany podczas Eucharystii w wielu chrześcijańskich obrządkach. Zarówno teologia prawosławna, jak i katolicka, przypisują mu bardzo ważne znaczenie. To element wielbiący Pana Boga, który przypomina wiernym o tym, iż liturgia ziemska jest uobecnieniem i lustrzanym odbiciem tej niebiańskiej, które odbywa się przed tronem Stwórcy.

Płomień miłości

Słowo serafin pochodzi od hebrajskiego wyrazu saraph, które oznacza „spalić”. Serafini płoną z pasją do Boga, która rozpala ogień miłości. Aniołowie chłoną promienne emocje od Stwórcy i całkowicie otulają się potężnym światłem uczucia płynącego z serca.

To postacie płomienne jednak nie tylko ze względu na żarliwą miłość do Stwórcy. Serafini to istoty ogniste, które wypalają swym ogniem zło. Są opisywane jako stworzenia o miedzianym kolorze oraz ognistej mocy. Izajasz doświadczył spotkania jednego z serafinów, kiedy ten do niego przylatuje i gorącym węglem dotyka jego ust: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech.

Nieustanne służenie

Serafini zawsze służą Stwórcy – nigdy nie zaprzestają swej pracy. Podczas gdy aniołowie serafini większość swych zadań wykonują w Niebie, czasami odwiedzają ziemię, by zrealizować specjalne, zlecone im przez Boga misje. Serafinem, który wykonuje najwięcej pracy na ziemi jest Michał, który często angażuje się w duchowe bitwy z udziałem ludzi.

Niewielu ludzi widziało serafinów pojawiających się na ziemi w swojej niebiańskiej postaci, jednak miało to kilkukrotnie miejsce. Najsłynniejsza relacja pochodzi z 1224 roku, kiedy to święty Franciszek z Asyżu spotkał serafina, który zadał mu rany stygmatyzujące, gdy modlił się o to, czego Jezus Chrystus doświadczył na krzyżu.

Najsłynniejsi archaniołowie związani z serafinami

Jednym z archaniołów, którzy pomagają prowadzić, kierować serafinów, jest Serafiel. To ich przywódca w ciągłym uwielbieniu do Boga. Został on nazwany na cześć misji tego anielskiego chóru. Jest również znany jako Anioł Oczyszczenia. Pomaga mu archanioł Michał, który zajmuje się również przywództwem nad wszystkimi świętymi aniołami, oraz Metatron, archanioł będący księgarzem Boga.